Tryghedsmærkets klageløsning

Tryghedsmærkets klageløsningscenter ligger under Dansk e-handelsforbund. Det er en upartisk instans, der hjælper forbrugere og erhvervsdrivende med at finde en fælles løsning på tvister, samt parre parterne med den korrekte klageinstanser, når der opstår et problem ved et forbrugerkøb.

Formålet med Tryghedsmærkets klageløsning er i fællesskab at få bragt parterne til bordet for at finde en løsning, som begge parter kan være tilfredse med. Kun hvis det ikke er muligt at nå frem til en fælles løsning, kan forbrugeren så indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet. De fleste ønsker dog at finde en løsning inden dette, da en sådan proces kan være både langsomlig og bekostelig for begge parter afhængigt af sagens udfald.

Der er ved Tryghedsmærkets klageløsning ikke tale om en egentlig sagsbehandling, og der bliver ikke foretaget en vurdering af den aktuelle fejl eller mangel af en sagkyndig fra pågældende branche. Processen er alene baseret på de to parters parring med den rette klageinstans og rådgiver som bistår som mægler i sagens videre forløb. Herefter forsøger man at indgå en fælles løsning, som begge parter kan være tjent med.

Processen og parring med de korrekte klageinstanser vil typisk foregå på e-mail.

Det er en forudsætning, at der stadig er reklamationsret på varen eller ydelsen, når forbrugeren henvender sig til for Tryghedsmærkets klageløsning. Forbrugeren skal desuden forgæves have klaget til den erhvervsdrivende.

Beløbsgrænser: Minimum 1.000 kr. dog 650 kr. for tøj og sko. Maksimum 100.000 kr.

Det er en forudsætning, at der er tale om et forbrugerkøb af en vare eller en ydelse, der er købt af en forbruger hos en virksomhed.

Tryghedsmærkets klageløsning kan ikke behandle tvister mellem to private parter eller to virksomheder eller erhvervsdrivende.

Tryghedsmærket kan som udgangspunkt kun tage imod klager over erhvervsdrivende, der er etableret i Danmark og som er certificeret af tryghedsmærket. Er en erhvervsdrivende etableret i flere lande, skal sagen behandles i det land, hvor sagen har den største tilknytning.

En sag kan afvises, hvis forbrugeren ikke har klaget til den erhvervsdrivende, klagen er ubegrundet, eller den er under behandling i en anden klageinstans.

Læs disse 10 punkter inden du indsender din klage til behandling

  • 1. Sikre dig at virksomheden er tryghedsmærket certificeret
  • 2. Opret en sag via ”Klag online” på tryghedsmærket.dk
  • 3. Formulér din klage i korte træk
  • 4. Skriv, hvilken løsning du selv kunne tænke dig
  • 5. Tryghedsmærkets klageløsnings vil bede dig tage kontakt til den erhvervsdrivende inden for en uge efter, du har oprettet din sag
  • 6. Tag klageformularen med ned i butikken, eller send den som e-mail
  • 7. Mød op i butikken med en positiv attitude
  • 8. Husk at meddele Tryghedsmærket klageløsning, hvis du og den erhvervsdrivende selv finder en fælles løsning.
  • 9. Kontakt din Tryghedsmærkets klageløsning, hvis I ikke selv finder en løsning.
  • 10. Tryghedsmærkets klageløsning vil herefter parre dig med den rette klageinstans og rådgiver.